Projekat COBEAR

Projekat COBEAR-Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti zajednički implementuju "TRA" d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, Udruženje/udruga privrednika "Biznis centar" Jelah Tešanj, Razvojna agencija Raž d.o.o Žepče i Opština Teslić. Ukupna vrijednost projekta je 526.575,25 EURA od čega je Europska unija obezbjedila 439.547,95 EURA

 

Prva od aktivnosti na projektu COBEAR  je bila objavljivanje javnog poziva firmama za ostvarivanje podrške kroz implementaciju istoimenog projekta. Nakon okončanja javnog poziva izvršena je selekcija i odabrane su firme za ostvarivanje podrške prema slijedećoj tabeli.

 

R.B

Naziv firme/aplikanta

Sektor

Općina

TEŠANJ

1.

Inox Ajanović d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

2.

Junor eko termik d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

3.

Zupčanik d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

4.

Bravarska radnja Madić

Metaloprerađivački

Tešanj

5.

M&M

Metaloprerađivački

Tešanj

6.

Saračević d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

7.

Medena comerc d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

8.

Subašić d.o.o

Prehrambeni

Tešanj

9.

Al tex

Tekstilni

Tešanj

10.

B&M d.o.o

Tekstilni

Tešanj

11.

Es sthal d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

12.

Trien d.o.o

Tekstilni

Tešanj

13.

AmOne d.o.o

Prehrambeni sektor

Tešanj

14.

Art d.o.o

Tekstilni

Tešanj

15.

Pobjeda d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

16.

BME d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

17.

Madi d.o.o

Prehrambeni

Tešanj

18.

Oaza d.o.o

Prehrambeni sektor

Tešanj

19.

Metalskop d.o.o

Metaloprerađivački

Tešanj

TESLIĆ

20.

Elgrad d.o.o

Drvoprerađivački

Teslić

21.

Saldatura d.o.o

Metaloprerađivački

Teslić

22.

Interlignum d.o.o

Drvoprerađivački

Teslić

23.

Enertech d.o.o

Drvoprerađivački

Teslić

24.

Verdi d.o.o

Tekstilni

Teslić

25.

Drvocomerc d.o.o

Drvoprerađivački

Teslić

ŽEPČE

26.

Elechy-tex d.o.o

Tekstilni

Žepče

27.

Budo eksport d.o.o

Drvoprerađivački

Žepče

28.

Vin metal d.o.o

Metaloprerađivački

Žepče

29.

Prograd d.o.o

Drvoprerađivački

Žepče

30.

Montažne kuće Porobić d.o.o

Drvoprerađivački

Žepče

31.

Elmont d.o.o

Metaloprerađivački

Žepče

32.

Manaprom d.o.o

Metaloprerađivački

Žepče

33.

Bositex d.o.o

Tekstilni

Žepče

 

 

 

1.) Sektorska analiza i razvoj akcionih planova

 

Za 32 frime koje su se prijavile na poziv za ostvrivanje podrške kroz implementaciju projekta COBEAR urađeni su akcioni planovi u okviru sektorske analize BEAR područja.

 

Slika 1: Anketiranje predstavnika firmi

U ovom dokumentu detaljno je sagledano stanje najznačajnijeg dijela realnog sektora privrede

BEAR regije kroz analizu konkurentnosti sektora metaloprerada i autodijelovi, drvoprerada i

namještaj, prerada kože i tekstila, i prerada hrane i proizvodnja napitaka. U zaključcima analize

svakog sektora identifikovane su ključne prepreke u poslovanju i razvoju preduzeća unutar svakog

pojedinačnog sektora, te su date preporuke za potrebne akcije na uklanjanju identifikovanih

prepreka. Analiza konkurentnosti navedenih sektora, urađena je na osnovu informacija prikupljenih od 32 MMSP iz navedenih sektora, te u skladu sa metodologijom Porterovog dijamanta1, prilikom čega je razmatrana struktura i karakteristike proizvodnog lanca u navedenim sektorima.Navedeni pristup omogućio je precizno identifikovanje oblasti koje negativno utiču na

konkurentnost sektora što je omogućilo detaljno sagledavanje postojećeg stanja i identifikovanje

potrebnih intervencija. U skladu s tim date su preporuke mjera u segmentima: Pristup tržištu i tržište nabavke, Razvoj proizvoda i proizvodnje, Pristup finansiranju, Razvoj radne snage i Pristup poslovnoj infrastrukturi. Pored analize ciljanih proizvodnih sektora u ovom dokumentu data je analiza i razvijeni su pojedinačni akcioni planovi sa preporukama za podršku razvoju 32 izvozno orijentisana MMSP u ciljanim sektorima BEAR regije. U svrhu navedene analize preduzeća, korišteni su primarni podaci prikupljeni direktnim anketiranjem ciljanih preduzeća, putem anketnog uptinika strukturiranog prema Porterovom dijamantu.Od ukupno 34 MMSP koja je obuhvatila ova analiza, 16 kompanija posluje u sektoru metaloprerada i autodijelovi, 6 u sektoru drvoprerada i namještaj, 6 u sektoru prerada kože i tekstila, i 4 u sektoru prerada hrane i proizvodnja napitaka. Na kraju svake pojedinačne analize preduzeća, dat je pregled identifikovanih nedostataka i potrebnih mjera za

prevazilaženje navedenih nedostataka.

 

Renoviranje OSS ureda

U okviru projekta renovirana su tri OSS ureda; Tešanj –zgrada Općine, u Žepču-prostorije Agencije RAŽ i u Tesliću zgrada Općine. Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o iz Tešnja.

 

Medijska promocija projekta

Projektne kativnosti na COBEAR redovno su promovisane putem medija i web portala. Potpisani su ugovori o medijskom promovisanju projekta i partnera na godišnjem nivou. Ugovori su potpisani sa lokalnim TV kućama : RA TV, Smart TV , TV Amna iz Tešnja , ELTA TV Banja Luka te sa Radio  Žepče. Pripremljena su dva broja  newsletter-a projekta jedan je već publikovan, a drugi je u pripremi za štampu.

 

Pripremljen  je prvi prijedlog internet stranice COBEAR i usuglašena arhitektura stranice uz date sugestije za dalji razvoj i unapređenje U prvoj godini trajanja projekta predviđeno je emitovanje četiri tematske emisije na četiri različita TV operatera tokom prve godine trajanja projekta. Prva emisija je smimljena na NTV Amna i predstavljala je opće upoznavanje javnosti sa COBEAR projektom. U drugoj emisiji koja je snimljena i emitirana na TV Smart razgovarano je o Analizi konkurentnosti četiri industrijska sektora i planu preporuka sa akcionim planovima za 33 firme iz COBEAR projekta.

 

Gosti obje emisije su bili Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac za COBEAR projekat, g. Dragan Mišić, šef odsjeka za razvoj i investicije u opštini Teslić, gđa. Branka Janko, direktorica RAŽ Žepče i Muamer Omahić, projektni asistent na COBEAR projektu iz Udruženja privrednika Biznis-centar Jelah-Tešanj. Snimanje naredne dvije emisije planirano je za novembar.

Nabavljena IT oprema za OSS urede i partnere na projektu

Provedena je procedura nabavke IT opreme i namještaja za OSS urede u okviru projekta COBEAR. Nakon provedene procedure najpovoljniji dobavljač je firma: Ascom d.o.o iz Tešnja. Za Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj obezbjeđen je laptop i printer.

 

6. Izrada Poslovnih i Marketing planova za MSP sektor

Jedna od aktivnosti koja se trenutno provodi na terenu jest izrada poslovnih i marketing planova za odabrane izvoznike uključene u projekt. Riječ je o 12 poslovnih i marketing planova za odabrane firme iz COBEAR projekta. Odabir poduzeća napravljen je prema prethodno provedenoj Analizi konkurentnosti odabranih sektora s BEAR područja (Tešanj, Teslić, Žepče) u kojoj su izrađeni akcioni planovi koji su za svako poduzeće definirali osnovne potrebe za podrškom koje će mu unaprijediti poslovanje i povećati konkurentnost na stranim tržištima.

Prema navedenim kriterijima za izradu poslovnih planova odabrana su poduzeća:  Budo-export d.o.o. Žepče i Montažne eko kuće Porobić d.o.o. Žepče, Junior eko termik d.o.o. Tešanj, Al tex obrt Tešanj, BR Plastifikacija Mandić d.o.o. Tešanj, Drvo komerc d.o.o. Teslić.

Potrebu za izradom marketing plana izrazili Vin-metal d.o.o. Žepče i Elmont d.o.o. Žepče, Interlignum d.o.o. Teslić i Enertech d.o.o. Teslić, te Es-stahl d.o.o. Tešanj, i Zupčanik d.o.o. Tešanj.

 

Cost benefit analiza i GIS software

Početkom 08. mjeseca započeta je  izrada Cost-Benefit analize za poslovnu zonu Glinište na području općine Tešanj.

Intencija je da se kroz izradu Cost-Benefit analize ponude osnovne tehničko-ekonomske smjernice za dalji razvoj poslovne zone Glinište na području općine Tešanj.Poslovna zona Glinište predstavlja stratešku destinaciju za razvoj biznisa na području općine Tešanj u narednom periodu.

GIS software

Izvršena je isporuka dvije nove licence GIS softvera uz obavezu trogodišnjeg održavanja, nabavljenom za potrebe Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Teslić.

Upotreba digitalne tehnologije u interaktivnim GIS mapama opštine Teslić sa pregledom svih lokacija poslovnih zona će doprinijeti određivanju i promociji ponude poslovnih zona u opštini Teslić. Ovaj vid promocije investicionih lokacija opštine Teslić će dati relevantne informacije investitorima i poboljšati efikasnost  opštinske administracije u prostornom planiranju, jer prostorni podaci imaju veliki značaj u upravljanju građevinskim zemljištem i planiranju daljeg razvoja opštine Teslić.

Usluga pretrage traženih parcela  može da se vrši po broju katastarske parcele, zatim da se, za traženu parcelu, dobiju informacije o pokrivenosti planskom dokumentacijom kao i podatak o zoni u kojoj se parcela nalazi.

 

 

Pripremljena i izrađena publikacija Specfični zahtjevi kupca Export book

Izvozni vodič-posebni zahtjevi kupca“ predstavlja dokument namijenjen za predstavnike izvozno orijentisanih malih

i srednjih preduzeća koja dolaze iz vodeća četiri industrijska sektora(metaloprerada i proizvodnja autodijelova; prerada tekstila i kože;drvoprerada i proizvodnja namještaja i; prerada hrane i proizvodnja napitaka) u BEAR području poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče. Dokument je  strukturiran u 14 radnih poglavlja, na više od 300 stranica stručnog teksta, sa više od 120 grafičkih prikaza i tabela. Kroz prezentovani materijal analizirani su zahtjevi pripadajućih međunarodniih standarda kvaliteta i vodećih svjetskih proizvođača iz navedena četiri industrijska sektora. U pripremi i odabiru prezentovanih materijala  konsultovane  su potrebe  izvozno orijentisanih prerađivačkih firmi iz projekta COBEAR

 

Početak rada OSS ureda u Tešnju, Tesliću i Žepču

Svečano ozvaničen početak rada rada One-stop shop ureda, koji podrazumijeva servis pružanja svih usluga vezanih za pokretanje poslovnih aktivnosti na jednom mjestu, prvi ove vrste u Bosni i Hercegovini, i to u općinama Tešanj, Žepče i Teslić.One-stop shop ured bi trebao olakšati postojećim i novim investitorima, domaćim i stranim, dobijanje svih potrebnih informacija na jednom mjestu, a koje se odnose najviše na registracije preduzeća, radnu snagu, lokacije za gradnju, itd

 

                 

Druga godina implementacije COBEAR projekta je uglavnom bila usmjerena na pružanje konkretnih usluga za MMSP u BEAR području i promocija samog projekta kroz medije. Iako je jednaka pažnja posvećena ispunjenju svih aktivnosti i postizanju ukupnih i specifičnih ciljeve, fokus u drugoj godini bio je na realizaciji aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa unapređenjem poslovanja firmi iz BEAR područja.  To se prvenstevno odnosi na usluge certificiranja sistema, procesa i proizvoda, stvaranje prototipova i brendiranje proizvoda, te promocija projekta široj publici putem TV reportaža, web stranica, sajmova i različitih publikacija.

 

U izvještajnom razdoblju za 2016 godinu, u sklopu projekta COBEAR realizovane su slijedeće aktivnosti:

– Održano je 7 sastanaka projektnih timova iz tri općine (Tešanj, Teslić, Žepče).  Glavni cilj je razviti i uspostaviti dobru i efikasnu saradnju i partnerstvo između tri općine, dvije razvojne agencije, jednog poslovnog udruženja i MMSP u BEAR području.

U sklopu aktivnosti usmjerenih ka kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, u drugoj godini je ozvaničen i putem medija promovisan rad OSS ureda. OSS uredi su bili operativni tokom čitave godine  i aktivno pružali usluge kako pravnim tako i fizičkim licima. OSS službenici su aktivno pratili i prikupljali informacije o svih 33 firme uključene u COBEAR projekat. Kao rezultat prikupljenih podataka, analiza trendova u MMSP pokazuje slijedeće rezultate:

 

Takođe, tokom 2016.godine u sklopu COBEAR projekta je završena vektorizacija 4.236 parcela i nabavka GNSS uređaja za općinu Žepče.

U cilju unapređenja kapaciteta izvozno orjentiranih MMSP tokom 2016.godine je održano 6 seminara kojim je ukupno prisustvovalo 146 zaposlenih. Seminari su pored teorijskog, sadržavali i praktični dio edukacije kroz koju su obrađivAna teme od najvećeg značaja za 4 vodeća sektora: metal, drvo, tekstil i prehranu. Uposleni su, između ostalog, mogli dobiti odgovore na pitanja kako optimizirati serijsku proizvodnju u tekstilnoj industriji, koji su najvažniji certifikati u drvnoj industriji, kako zaštiti intelektualno vlasništvo, kako pojednostaviti carinske procedure i steći status odobrenog izvoznika, kako istraživati tržište i odgovoriti specifičnim zahtjevim kupaca. 

Certifikacija, kao usluga koja u velikoj mjeri povećava mogućnost nastupa na inostranom tržištu  i daje dodatnu vrijednost firmi, takođe je sprovedena u toku 2016.godine. Priprema za certifikaciju je urađena za 13 firmi iz BEAR područja.  Posao oko pripreme certifikacije za sve firme je povjeren, nakon provedene tenderske procedure, firmi TQM d.o.o. iz Lukavca. Sve dogovorene aktivnosti su ispoštovane i dokumentacija je dostavljena svim korisnicima.  Izvršena je priprema certifikacije za slijedeće firme :

 

 

 

ISO 9001:2015

ES STAHL d.o.o.Tešanj,

EKO KUĆE POROBIĆ d.o.o Žepče

PROGRAD d.o.o Žepče

DRVO COMERC d.o.o Teslić

PLASTIFIKACIJA MANDIĆ d.o.o Tešanj

HACCP

AMONE d.o.o Tešanj

ISO 14001:2015

SARAČEVIĆ d.o.o Tešanj

OHSAS 18001

MEDENA COMRCE d.o.o Tešanj

ISO 9001:2015

ELMONT d.o.o Tešanj

ISO EN 3834

VIN-METAL d.o.o Tešanj

 

CE znak

B&M OMERC d.o.o Tešanj

ENERTECH d.o.o Teslić

EN +

ELGRAD d.o.o Teslić

 

Usluga brendiranja, kao još jedna aktivnost koja je u direktnoj vezi sa privrednim subjektima je izvršena za 4 firme iz BEAR područja. Nakon obavljene tenderske procedure, posao je povjeren firmi CODING ltd. Tešanj. Firme koje su dobile nove web stranice, profile na društvenim mrežama (Youtube kanali, Facebook, Twitter, Instagram), video snimke svojih proizvoda, kataloge, reklame, knjige grafičkih standarda, rješenja za pakiranja, profesionalne fotografije  i uzorke za sajmove su: AMONE d.o.o. Tešanj, Subašić d.o.o Tešanj. OAZA d.o.o. Tešanj I Prograd d.o.o. Žepče.

         

U cilju poboljšanja uslova za edukaciju i dokvalifikaciju zaposlenih i nezaposlenih osoba iz BEAR područja, u sklopu projekta COBEAR je implementirana i nabavka opreme u tri centra za obrazovanje. Centru za obrazovanje odraslih u Tešnju je isporučena oprema za kabinet mehatronike. Oprema za tektilce je isporučena Razvojnoj agenciji Žepče, a oprema za zavarivanje prema JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić.

 

Izrada prototipova za odabrane firme iz BEAR područja takođe je završena u 2016.godini. Firma INOX Ajanović i Pobjeda dd Tešanj su dobile prototipove koji će im pomoći u jačanju ponude na ino tržištu.

Izrada dvojezičnog kataloga 33 firme uključena u projekat predstavlja jednu od projektnih aktivnosti koja je uspješno realizovana tokom druge godine implementacije projekta. Putem profila firmi učesnica COBEAR kreirana je jedinstvena prodajna ponuda koja sadrži osnovne informacije o proizvodnim mogućnostima, potencijalima za izvoz i oblicima saradnje iskazanim od strane firmi uključenih u COBEAR. Iz poslijednjih raspoloživih podataka vidljivo je da firme iz projektnog područja COBEAR ostavruju stalan rast, čime se povećava potencijal za saradnjom izvozno orjentisanih preduzeća sa partnerima izvan Bosne i Hercegovine.

Učešće na sajmovima je jedna od aktivnosti koja doprinosi promociji kako kompanija iz BEAR područja, tako i promociji samog projekta COBEAR i TRA d.o.o. kao vodećeg implementatora. Tokom 2016.godine, projektni tim COBEAR je učestvovao na dva sajma. Na devetnaestom Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2016., na kojem se predstavilo više od 800 izlagača iz 24 zemlje, predstavljen je CO-BEAR projekt. Direktor TRA d.o.o. dr. Ismar Alagić je 15.04.2016.godine primio i plaketu za najuspješniji nastup na sajmu, čime je potvrđeno nastojanje da CO-BEAR projekt predstavimo široj javnosti. Drugo učešće je zabilježeno na 12.Sajmu privrede „Biznis 2016“ u Tešnju. U sklopu projekta COBEAR za učešće na sajmu je podržano 18 firmi uključenih u projekat.

27.09.2016. godine potpisan je ugovor između Coding d.o.o.  i TRA d.o.o., čiji je cilj Izrada promotivnog filma o privrednom razvoju Tešnja, Teslića i Žepča. Promotivni film je jedna od aktivnosti  COBEAR projekta „Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti“. Kadrovi za film su snimljeni i film je u fazi montaže i finalizacije.

Što se tiče promotivnih aktivnosti povezanih sa COBEAR projektom, u 2016.godini je izdato 6 saopštenja za javnost na više od 30 radio stanica, održane dvije press konferencije, snimljene 3 TV emisije ( RA TV, AMNA TV i TV K3), učešće na konferenciji koju je organizovala OSCE misija u BiH zajedno sa Ambasadom Njemačke gdje je COBEAR projekat predstavljen kao primjer dobre prakse međuopćinske i međuentitetske saradnje. Tokom 2016.godine su objavljena i dva biltena u kojim su prezentovane sve aktivnosti povezane sa COBEAR projektom.

WEB STRANICA COBEAR

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608