Saradnja sa Hifa Grupacijom na projektima iz oblasti poljoprivrede

Prof.dr. Ismar Alagic, direktor TRA Agencije za razvoj opcine Tesanj zajedno sa agronomom Maid Suljakovic-em i clanovima UO Udruzenja proizvodjaca jagodicastog i bobicastog voca odrzao je sastanak sa predstavnicima firme Euro-stil iz Doboja na celu sa direkorom g.Kemal Mujkanovic-em. Na satsanku je razgovarano o nastavku saradnje u otkupu jagodicastih kultura, planu podrske farmerima,certifikacije proizvodnje prema zahtjevima medjunarodnih standarda programima edukacije i potencijalnoj saradnji na projektima plastenicke poljoprivredne proizvodnje. Usaglasen je set zajednickih aktivnosti, kao jedan vid mreze podrzavajucih institucija za razvoj agrara na podrucju opcine Tesanj.  Potpisivanje ugoovora sa proizvodjacima o otkupu jagodicastog voca planirano je za mart 2017. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608