Rad pod nazivom “NAPREDAK BiH KA EVROPSKOJ UNIJI U 2016 SA ASPEKTA POSLOVNE ZAJEDNICE- STUDIJA SLUČAJA COBEAR PROJEKT”

Prof.Dr.Ismar Alagić, projektni rukovodilac projekta COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče) koji realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima općinom Teslić, Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biiznis-centar Jelah-Tešanj, a uz podršku Europske Unije predstavio je rad pod nazivom „"NAPREDAK BiH KA EVROPSKOJ UNIJI U 2016 SA ASPEKTA POSLOVNE ZAJEDNICE- STUDIJA SLUČAJA COBEAR PROJEKT"  na  na II konferenciji sa međunarodnim učešćem koji su organizovali Univerzitet „Džemal Bijedić" (Pravni i Ekonomski fakultet) i Univerziitet u Zenici (Ekonomski fakultet). Rad je izazvao veliku pažnju učesnika koji su istakli da je navedeni rad konkretan doprinos stvaranju okvira za podršku razvoja usluga podrške za razvoj vodećih industrijskih sektora u projektnom području i povećanja konkurentnosti poslovnog okruženja, MSP-a i tržišta radne snage. Ispunjavanje kriterija za pristup Europskoj Uniji i objezbjeđenje maksimalne uključenosti svih aktera je najvažniji zadatak za vlast u Bosni i Hercegovini. Sve glavne reforme u BiH su provedene sa ciljem ispunjavanja EU standarda i ubrazavanja procesa integracije.
 
Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj: "Bosna i Hercegovina je aplicirala za članstvo u Europskoj Uniji u februaru 2016. godine. Ovo je rezultat značajnog napretka na putu ka EU i dobijanja pozitivnog odgovora Evropske Komisije u vidu dostavljenog upitnika krajem 2016. godine. To je ujedno naznaka nove faze u odnosu BiH sa EU, tako da ovim radom je ukazano na nalaze ocjene iz posljednjeg izvještaja o napretku BiH ka EU u 2016. godini kao dobru osnovu za pripreme odgovora na predmetni upitnik koji treba da pripremi Bosna i Hercegovina. Kroz rad ukazano je na ocjenu napretka u segment borbe protiv korupcije, javnih nabavki, programu ekonomskih reformi, makroekonomske stabilnosti, poslovnog okruženja, finansijske stabilnosti, pristupu finansijama, obrazovanju i inovacijama, unutrašnjem tržištu, slobodnom kretanju kapittala, carinama i porezima i dr. COBEAR projekat je primjer lokalnog ekonomskog razvoja kao najbolja praksa iz grant fonda IPA 2011. Ovaj rad prikazao je ključne rezultate konkurentnosti sredine poslovne izvrsnosti u BiH i COBEAR projekta".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608