Posjeta predstavnika SASO sajma

Predstavnik sajma SASO iz Splita g.Zdravko Vrvilo posjetio je TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i sastao se sa prof.dr.Ismar Alagić-em, direktorom TRA Agencije. Zaključeno je da sajam SASO predstavlja značajan regionalni događaj i da će se u tom kontekstu upoznati tešanjski privrednici sa prednostima nastupa na 21. specijaliziranom međunarodnom sajamu SASO 2017, vodećem privrednom događaju u Hrvatskoj, koji će se održati u Splitu, Spaladium arena od 25.10.-28.10.2017. Bogat konferencijski program dodatna je prilika za privrednike da se obrate potencijalnim grupama: arhitektima, građevinarima, obrtnicima, investitorima, brodogradnji, komunalnim preduzećima i stručnoj javnosti. Pored izlagačkog dijela, na sajmu SASO 2017. planiran je bogati program stručnih konferencija i radionica: 14. Dan Arhitekata, 9. Dan građevinara u suorganizaciji sa Ugisom, HGK i HUP, 9. Dan ekologije i 12. Energetski summit gdje će se popratiti aktualne teme vezano za energetsku učinkovitost u građevinarstvu. Osim svega navedenog, predviđen je poseban tematski segment sajma SASO 2017: komunalna oprema, te skup komunalnih preduzeća cijele Hrvatske , na kojem  se očekuje oko 100-125 sudionika.Predstavnik sajma SASO iz Splita g.Zdravko Vrvilo posjetio je TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i sastao se sa prof.dr.Ismar Alagić-em, direktorom TRA Agencije. Zaključeno je da sajam SASO predstavlja značajan regionalni događaj i da će se u tom kontekstu upoznati tešanjski privrednici sa prednostima nastupa na 21. specijaliziranom međunarodnom sajamu SASO 2017, vodećem privrednom događaju u Hrvatskoj, koji će se održati u Splitu, Spaladium arena od 25.10.-28.10.2017. Bogat konferencijski program dodatna je prilika za privrednike da se obrate potencijalnim grupama: arhitektima, građevinarima, obrtnicima, investitorima, brodogradnji, komunalnim preduzećima i stručnoj javnosti. Pored izlagačkog dijela, na sajmu SASO 2017. planiran je bogati program stručnih konferencija i radionica: 14. Dan Arhitekata, 9. Dan građevinara u suorganizaciji sa Ugisom, HGK i HUP, 9. Dan ekologije i 12. Energetski summit gdje će se popratiti aktualne teme vezano za energetsku učinkovitost u građevinarstvu. Osim svega navedenog, predviđen je poseban tematski segment sajma SASO 2017: komunalna oprema, te skup komunalnih preduzeća cijele Hrvatske , na kojem  se očekuje oko 100-125 sudionika.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608