Zapisnik sa 8. sjednice SLER-a

Zapisnik sa održane 8. sjednice Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj, možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608