Ministar privrede Ze-Do Kantona g.Zlatko Jelić je bio domaćin sastanka sa direktorima razvojnih agencija iz Kantona i predstavnicima udruzenja poslodavaca i Obrtničke komore Ze-Do kantona

Ministar privrede Ze-Do Kantona g.Zlatko Jelić je bio domaćin sastanka sa direktorima razvojnih agencija iz Kantona i predstavnicima udruzenja poslodavaca i Obrtničke komore Ze-Do kantona na temu predstavljanja modela podrške za poslovne aktivnosti pod geslom „impuls preduzetništvu za nova radna mjesta“ . Sastanku su prisustvovali predstavnici BBI banke koji su prezentovali njihova iskustva na sličnim projektima u ranijem periodu. Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je odao priznanje organizaciji navedenog sastanka i predložio da se nakon što se utvrdi ciljana skupina korisnika,potom na precizan način definišu kriteriji i ide sa uvođenjem navedenog instrumenta poticaja u realizaciju tokom 2018. godine. Ovo je dobra praksa saradnje Ministarstva privrede na čelu sa ministrom Jelićem i organizacija koje rade na kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, a u narednom periodu se očekuje novi sastanak koji će tretirati cjelokupni set poticaja za razvoj preduzetništva na području Ze-DO Kantona za naredni period.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608