Na temelju ranije komunikacije održan je sastanak direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prof.dr.Ismar Alagić sa direktorom ROSSA d.o.o. Društva za snabdijevanje i zaštitu vode g.Esadom Ogrićem.

Na temelju ranije komunikacije održan je sastanak direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prof.dr.Ismar Alagić sa direktorom ROSSA d.o.o. Društva za snabdijevanje i zaštitu vode g.Esadom Ogrićem. Sastanak je realizovan sa ciljem razmjene informacija i stvaranja pretpostavki za saradnju u narednom periodu sa ciljem realizacije projekata iz oblasti vodosnabdjevanja koji su u interesu građana općine tešanj, a posebno stanovnika koji se snabdjevaju vodom od strane preduzeća ROSSA. Poseban fokus je stavljen na fondove međunarodnih organizacija koji podržavaju projekte iz oblasti vodosnabdjevanja. Dogovoreno je da se redovno razmjenjuju informacije u narednom periodu sa ciljem usmjeravanja projektnih aktivnosti prema područjima od najvećeg interesa u čemu će TRA  Agencija pomoći kroz projektni pristup i usmjeravanje prema fondovima za finansiranje projekata iz oblasti vodosnabdjevanja i zaštite izvorišta vode.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608