Priprema novih projekata za programe prekogranične saradnje iz EU fondova

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj otpočela je sa pripremom projekata za programe prekogranične saradnje koji se fiannsiraju iz EU fondova u 2018. godini. U tom cilju upriličen je sastanak sa potencijalnim partnerima iz Republike Hrvatske sa kojima se sarađivalo u ranijem periodu. Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj:"Sa partnerima iz Republike Hrvatske dogovorena je redovna razmjena informacija i aktivnosti na pripremi zajednickih projekata koji bi se kandidovali na predstojeći poziv IPA CBC HR-BiH-CG u toku 2018. godine".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608