Na sastancima se raspravljalo o mogućnostima apliciranja na javne pozive.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, Ismar Alagić je održao sastanke sa predstavnicima firmi Zemi doo Tešanj i Napredak dd Tešanj.

Ispred Zemi doo, Agenciju su posjetili Ermin Ruštić i Jasmin Hotić, te su ovom prilikom iskazali svoju zainteresovanost za određne javne pozive koji su namjenjeni MSP sektoru i na koji način njihova fima može učestostvovati u istim. Direktor Agencije je predstavio javne pozive koji su trenutno aktuelni i koji predstoje u narednom periodu, a orijentisani su na MSP sektor.
Predstavnici firme Zemi doo su izrazili želju da apliciraju na poziv Ministarstva za privredu ZE-DO kantona, te predstavnici Agencije su im obećali punu podršku i pomoć pri provjeri prjektnog prijedloga.

Takođe, predstavnik firme Napredak dd Tešanj, Amir Šišić je predstavio potrebe firme i izrazio zainteresovanost za na apliciranje WHAM poziv za projekte. Direktor Agencije i gosp.Šišić su se usaglasili da prvo provjere da li su planirane aktivnosti prihvatljive za sami poziv, te nakon toga da se dogovori sastanak sa predstavnicima WHAM projekta.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608