Posjeta firmi Pobjeda dd Tešanj

Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije zajedno sa predstavnikom Agencije za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine posjetio je firmu Pobjeda Tešanj. Tom prilikom održan je radni sastanak sa rukovodstvom firme Pobjeda predvođenim nedavno imenovanim direktorom društva g.Almin Suljić-em. Tokom sastanka razgovarano je o ulasku proizvoda firme Pobjeda na nova tržišta, ali  o razvoju novih proizvoda. Posebno je istaknuta uloga TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u radu saradničke mreže "Postinvesticione podrške-Aftercare", kao i uspješna saradnja koju je TRA Agencija imala sa firmom Pobjeda u prethodnom periodu, vezano za process razvoja novih proizvoda, obuku radne snege, ali i poslovno povezivanje. Nakon održanog  sastanka gosti su u pratnji g.Armin Ćostović-a, izvršnog direktora za tehničke poslove izvršili uvid u proizvodne kapacitete firme, i upoznali se sa zaokruženim proizvodno-tehnološkim procesom koji se realizuje u firmi Pobjeda. Na kraju posjete, prof.dr. ismar Alagić je g.Suljić-u zaželio mnogo uspjeha na poziciji direktora firme Pobjeda, a firmi Pobjeda još bolje poslovne rezultate u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608