Uz učešće predtavnike više od 30 institucija lokalne zajednice iz BiH i viših nivoa vlasti prezentovana su iskustva u radu sa investitorim

Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u svojstvu člana saradničke mreže učestvovao na radionici “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija” u organizaciji Međunarodne finansijske korporacije-IFC. Uz učešće predtavnike više od 30 institucija lokalne zajednice iz BiH i viših nivoa vlasti prezentovana su iskustva u radu sa investitorima. Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, u pretkolom periodu u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištima, sarađuje sa svim nivoima vlasti u Bosni I Hercegovini na pružanju tehničke podrške za unaprijeđenje poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u BiH. Cilj je povećanje obima investicija kroz privlačenje investitora, olakšanje njihovog rada i zadržavanje invesitora u zemlji, a saradnja se realizuje uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se, između ostalog, odnose na tehničku podršku svim nivoima vlasti u BiH u pružanju postinvesticione podrške (eng. aftercare) postojećim kompanijama zasnovane na saradnji svih nivoa vlasti, I vođenju ciljane kampanje privlačenja potencijalnih investitora u odabranim lancima vrijednosti voća i povrća u BiH. Cilj je omogućiti proaktivan pristup postojećim i potencijalnim investitorima i promociju potencijalnih lokacija za ulaganje u BiH. S tim u vezi, nastavljamo sa aktivnostima usmjerenim ka edukaciji predstavnika svih nivoa vlasti vezanih za realizaciju ciljanih kampanja privlačenja investitora (eng.outreach) kroz identifikaciju I prezentaciju investicijskih potencijala lokacije, investicione profile, te servisiranje potencijalnih investitora. Tokom rada radionice, prof.dr.Ismar Alagić je prezentovao iskustva I rezultate TRA Agencije u predmetnom području iz proteklog perioda.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608