G.Daniel Mondekar je bio predavač na osmoj po redu radionici koju je organizovala TRA Agencija

G.Daniel Mondekar je bio predavač na osmoj po redu radionici koju je organizovala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, predstavništva u BiH kroz projekat “Tešanj na putu ka EU”. Tema prezentacije je bila “Naučene lekcije Republike Hrvatske u procesu pregovaranja za članstvo u EU i efekti nakon 5 godina članstva u EU”. Uvodničari na predavanju su bili prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i g.Elvis Kondžić iz fondacije Konrad Adenauer. Ovom prilikom je ukazano na izazove sa kojima će se suočiti Bosna i Hercegovina na putu ka EU. Prisustni učesnici prezentacije su postavili brojna pitanja za gosta izz Hrvatske, a zajednicčki zaključak je da treba postojati jasna strategija u pregovaranju za članstvo u EU, sa jasno identifikovanim državnim prioritetima u pojedinim područjima rada i djelovanja.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608