Promovisana knjiga Lokalna uprava lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima kencepta pametnih gradova i industrija 5.0 dr. Ismara Alagića

U Općoj biblioteci održana je promocija knjige dr. Ismara Alagića, direktora TRA, pod nazivom Lokalna uprava lokalni ekonomski razvoj sučeni sa izazovima kencepta pametnih gradova i industrija 5.0. Promotori knjige su bili prof. dr. Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i prof.dr. Alaudin Brkić dekan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Promociju je moderirala mr. Almina Alagić.

Knjiga u šest poglavlja prikazuje najznačajnije savremene trendove u organizaciji lokalne uprave i izazove sa kojima se suočava lokalni ekonomski razvoj u kontekstu masovno raširenog koncepta digitalizacije svih segmenata našeg života i rada. Prvo poglavlje daje uvodna razmatranja, drugo govori o regionalizmu i lokalnom ekonomskom razvoju u duhu ekonomske globalizacije, treće o iskustvu Evrope i posebno Njemačke, četvrto o lokalnom ekonomskom razvoju, peto o novoj industrijskoj revoluciji u kontekstu evropske digitalne agende i šesto su zaključna razmatranja.

Promotori knjige su ujedno i recenzenti. Pored njih recenzenti su:dr. Ešref Kenan Rašidagić Fakultet političkih nauka u Sarajevu, dr. Aida Mulalić Pravni fakultet u Zenici, dr. Hasan Mahmutović Ekonomski fakultet u Zenici i prof. dr. Vjekoslav Domljen Sarajevska škola za nauku i tehnologiju.

Promotori su u svojim izlaganjina dali visoke icjene knjizi naglađavajući da bi se mogla koristiti kao univerzitetski udžbenik i ako nije pisana sa tom namjerom.

Fondacija Konrad Adenaue podržala je izdavanje knjige, a njen predstavnik kazao je da u krugovima osnivača fondacije vlada mišljenje da je Tešanj privredno čudo i da je planirana posjeta jedne delegacije iz političke stranke koja je osnovala Fondaciju (CDU) iduće godine.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608