Projekat „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) je počelo sa implementacijom projekta „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“. Prve posjete firmama koje su odabrane za pružanje usluge mentoringa na području općine Tešanj se provode u periodu od 29.01.-31.01.2019.godine. Firme sa područja općine Tešanj koje su ušle u program mentorisanja su : TRI M HRVIĆ doo, Festa doo, Haustor doo i Ascom doo. Sistem mentoringa razvijen je i standardizovan u okviru saradnje između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine-MoFTER i Sarajevske regionalne razvojne agencije- MODEC i Japanske agencije za međunarodnu saradnju-JICA od 2013. godine sa ciljem pružanja podrške malim i srednjim poduzećima -MSP.

Usluge mentoringa treba da pružaju certificirani mentori, a sama usluga je besplatna za odabrane privredne subjekte. Uposlenici Agencije za razvoj općine Tešanj su tokom 2018.godine uspješno prošli i položili obuku za mentore i time stekli zvanje Certificirani mentori za mala i srednja preduzeća. U skladu stim uposlenici Agencije će i provoditi uslugu mentoringa za pomenuta preduzeća u trajanju od 50 časova za period od 6 mjeseci. S obzirom da se radi o usluzi koja se pruža prvi puta, novi mentori imaju podršku od strane certifikovanih mentora sa dugogodišnjim iskustvom u mentoringu iz razvojnih agencija iz Republike Srbije. Gđa. Nikolina Pupavac koja je uposlena u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka u Novom Sadu u periodu od 29.01.-31.01.2019.godine je u posjeti Agenciji za razvoj općine Tešanj, gdje zajedno sa mentorima posjećuje odabrane firme u cilju dijagnosticiranja trenutnog stanja.
 
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608