Naziv:

USPOSTAVA
CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

Trajanje:

16.12.2013.-16.12.2014.

Donator:

Federalni zavod za zapošljavanje, Vlada ZDK, USAID Sida
Firma Projekat

Budžet:

127.800,00 KM

Partneri:

Općina Tešanj, JU MSŠ Tešanj, Udruženje privrednika Biznis
Centar Jelah Tešanj, Mann+Hummel BA d.d Tešanj, Pobjeda d.d Tešanj, Enker d.d
Tešanj

Opći cilj:

Unaprijediti kvalitet  i ojačati kapcitete, radne snage i
konkuretnosti

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku USAID Sida Firme Projekta, Federalnog
zavoda za zapošljavanje i Vlade ZDK. Projekat je kroz konretne mjere osigurao
bolje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica, unaprijedio efiksanost
lokalnog tržišta te je ojačao institucionalne kapacitete i mrežu između
sektora rada i obrazovanja na prostoru ZDK.

Rezultati:

·        
Uspostavljen
Cenatar za obrazovanje odraslih sa opremljenim didaktičkim kabinetima

·        
15
nazaposlenih kandidata uspješno okončalo  programe obuke za CNC operatera,
metalobrusača, obrađivača metala rezanjem

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl.pravnik,  muamer@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608