Naziv:

Obuka i
certificiranje CNC operatera

Trajanje:

07.09.2011-13.02.2013.

Donator:

Federalni zavod za zapošljavanje, USAID/sida Firma
projekt, Općina Tešanj, .GIZ(GmbH)FAD d.d Tešanj

Budžet:

85.600,00 KM

Partneri:

Fad d.d Tešanj, JU MSŠ Tešanj

Opći cilj:

Poboljašnje kvaliteta i jačanje
kapaciteta ljudskih resursa, konkuretnosti lokalnih preduzeća sa područja
općine Tešanj, stvaranje uslova za bolju zapošljivost nezaposlenihlica sa
područja općine Tešanj, bolje efiksanosti i funkcionisanja tržišta rada,
jačanje institucionalnih kapaciteta te povezivanje svjeta rada i svijeta
obrazovanja.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projektom je ralizirana obuka za CNC operatera u skladu sa iskazanom
potrebom firme FAD d.d Jelah Tešanj.

Rezultati:

·        
50
nezaposlenih  lica uspješno završilo
program obuke

·        
45
polaznika koji su prošli program obuke zasnovalo radne odnose

 

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl. pravnik

 

muamer@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608