Naziv:

Competitiveness of Business Excelence Area

Trajanje:

Od 26.11.2014. godine do 26.05.2017. godine

Donator:

Delegacija EU u BiH

Budžet:

859.681,06 KM

Partneri:

Općina Teslić, RAŽ d.o.o Žepče, Uduženje privrednika Biznis centar
Tešanj

Opći cilj:

Doprinijeti održivom privrednom razvoju i povećanje
nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim
sektorima BEAR područja-u općinama Tešanj, Teslić i Žepče.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče) pronalazi korijene u Sporazumu o međuopćinskoj saradnji
tri susjedne općine iz 2012. godine o inicijativi BEAR -sredina poslovne
izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče,  podržanom od strane GIZ Prolocal programa.
Navedene tri općine su se okupile sa ciljem privlačenja investicija,
poticanja izvoza i unaprijeđenje stanja na tržištu radne snage. Realizacijom projekta ostvarila su se tri
glavna cilja: stimulisano povoljno poslovno okruženje u BEAR području;
povećan nivo konkurentnosti izvozno orijentisanih preduzeća u ciljanim
sektorima BEAR područja i povećan broj zaposlenih osoba u BEAR području.

Rezultati:

·        
Uspostavljeni OSS uredi u tri općine

·        
Izrađena sektorska analiza i akcioni planovi
za 32 firme

·        
Izrađena Cost benefit analiza za poslovnu zonu
Glinište

·        
Nabavljen GIS softwer za općinu Teslić

·        
Izrađeno 12 marketing i biznis planova za
firme u projektu

·        
Realizovano brendiranje proizvoda za firme;
Subašić d.o.o i Oaza d.o.o

·        
Izrađeni protutipovi za nove proizvode za firm
Pobjeda  d.d i Inox Ajanović d.o.o

·        
Izrađena publikacija Export book –specifični
zahtjevi kupca

·        
Za 13 firmi realizovana priprema za uvođenje
neki od standarda kvaliteta

·        
Realizovan značajn broj seminara za potrebe
firmi

·        
Realizovan program obuke radne snage za
potrebe firmi

·        
Izrađen promotivni  film i promotivni katalog firmi u projektu

·        
Organizovani su B2B susreti sa slovenskim
firmama

·        
Predstavljeni potencijali  tri općine i firme koje su u projektu na
Sajmu u Mostaru

Kontakti:

Prof. dr. Ismar Alagić, dipl. ing maš.

 

ismar@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608