Naziv:

LEAN PRODUCTION

Trajanje:

31.12.2016.-20.07.2017.

Donator:

Federlano ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta

Budžet:

20.000,00 KM

Partneri:

Targer d.o.o

Opći cilj:

Opšti cilj projekta se odnosi na doprinos održivom
ekonomskom razvoju, te poboljšanje uslova prema zahtjevima radne snage za
vodeće sektore na području općine Tešanj: metaloprerada, drvoprerada,
tekstilna i prehrambena industrija.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je realizovan uz
finansijsku podršku od strane FMRPO, a predstavlja nastavak aktivnosti
podrške koju TRA d.o.o pruža MSP. U skladu s tim kroz projekat je realizovano
niz aktivnosti koji predstavljaju direktnu podršku MSP-u.

Rezultati:

·        
Obavljen
program obuke na temu „Lean Production – Six Sigma  uz primjenu alata i metoda u konkretnim
radnim uslovima“ za najmanje 10 polaznika predstavnika vršnog i srednjeg
rukovodstva iz domaćih firmi ;

·        
Oštampana
publikacija pod nazivom „Lean Production – Six Sigma  uz primjenu alata i metoda u konkretnim
radnim uslovima“

·        
Održan
okrugli sto na temu „Konkurentnost radne snage u području srednjeg i vršnog
rukovodstva i potrebe firmi za specijalizovanim znanjima i vještinama“

·        
Stečena
znanja o radu podržavaućih institucija za razvoj preduzetništva u EU i
prenesena u BiH kroz realizovanu posjetu najmanje 8 predstavnika;

·        
Povezivanje
privrednika sa područja općine Tešanj sa privrednicima iz jedne od
država  EU.

Kontakti:

Prof. dr Ismar Alagić, dipl. ing. maš.

 

ismar@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608