Naziv:

PODRŠKA PROJEKTU FINANSIRAN OD STRANE EU I DRUGIH
MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Trajanje:

11.12.2014.- 11.08.2015. godine

Donator:

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta

Budžet:

15.000,00 KM

Partneri:

MSŠ, Biro za zapošljavanje Tešanj

Opći cilj:

Unaprijeđenje položaja i povećanje konkuretnosti
nezaposlenih lica na području općine Tešanj.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva
poduzetništva razvoja i obrta. Projekat je osmišlejn kako bi unaprijedio
kvalitet i kapacitete radne snage i konkuretnosti preduzeća na području
općine Tešanj. Pored navedenog projekat je osigurao bolje mogućnosti
zapošljavanja za nezaposlena lica sa područja općine Tešanj, unaprijedio
efiksanost lokalnog tržišta rada, ojačao institucionalne kapacitete i mrežu
između sektora rada i obrazovanja na području ZDK.

 

Rezultati:

·        
Realizovan program obuke za 15 kandidata za
zanimanje CNC operater

·        
Izrađena analiza stanja i potreba za dodatnim
usavršavanjem radne snage

·        
Nabavljena dodatna didaktička oprema za potrebe
rada centra za obrazovanje odraslih

·        
Organizacija okruglog stola na temu „Uticaj
osposobljavanje radne snage na razvoj poduzetništva“

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl. pravnik

 

muamer@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608