Naziv:

PODRŠKA PROJEKTU PODIZANJA MALINE NA PODRUČJU OPĆINE
TEŠANJ

Trajanje:

17.12.2015.-06.06.2016.

Donator:

FMRPO

Budžet:

24.980,00 KM

Partneri:

Općina Tešanj

Opći cilj:

Unaprijediti položaj uzgajivača maline na području
općine Tešanj

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je imao za cilj da
unaprijedi proizvodnju maline na području općine Tešanj, kroz direktnu
podršku korisnicima projekta „Podizanje nasada maline na području općine
Tešanj“.

Rezultati:

·        
Za 38 korisnika
nabavljene mašinske prskalice za folijarnu prehranu

·        
Izrađena publikacija za
korisnike projekta

·        
Organizovan okrugli stol
na temu: „Smjernice za jačanje proizvodnje maline“

·        
Organizovana studijska
posjeta Sajmu u Novom Sadu

Kontakti:

Maid Suljaković, dipl. ing. poljoprivrede

 

maid@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608