Naziv:

TEŠANJ NA PUTU KA EU

Trajanje:

09.04.2018-20.11.2018.

Donator:

Konrad Adenauer Fondacija

Budžet:

14.600,00 KM

Partneri:

 

Opći cilj:

Da se predstavi priča o evropskim integracijama te da se
potakne aktivno učešće predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora u
navedenom procesu.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

U sklopu projekta realizovano je ukupno 8 seminara, koji su obrađivali
teme evropskih integracija. Seminaru su namjenjeni za predstavnike privatnog,
civilnog i javnog sektora. 

Rezultati:

·        
Realizovano  8 seminara 
za privatni, civilni i javni sektor

·        
Izrađena i promovisana knjiga pod nazivom;
„Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoji suočeni sa izazovom koncepata
pametnih gradova i industrija 5.0.

Kontakti:

Dzenita Hopić, Bachelor 
ekonomije

 

dzenita@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608