EDUKACIJA MLADIH U OBLASTI POSLOVNIH VJEŠTINA I KOMUNIKACIJE

Plan aktivnosti

2018-2022

Naziv cilja:

2.4.2.1
Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, motivaciono
pismo, intervju, traženje posla i sl)

Indikator i očekivani rezultat


-Broj prijava mladih za posao koji prođu
edukaciju povećan za 10 u odnosu na period prije edukacije

 

Menadžer projekta

Dženita Hopić, bach.oec.

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start – datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj – datum

01.03.2019/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti
projekta: 
 Prema planu           Zastoj                          Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Srednja škola, Udruženja i organizacije koje se bave problemima mladih
sa područja općine Tešanj

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta:

Komunikacija i saradnja su vještine koje podrazumijevaju
sposobnost osobe da komunicira jasno, koristeći verbalne, pisane ili
neverbalne načine, i da sarađuje efektivno i odgovorno s ljudima oko sebe.
Svijet se smanjuje i postaje poput malog mjesta zahvaljujući internetu i
novim tehnologijama. Upravo to donosi izazove u komunikaciji. Iako
obrazovanje traži dobre komunikacijske vještine, uključujući govor, pisanje i
čitanje, sve veća raznolikost globalne ekonomije traži mnogo kompliciraniji i
napredniji set vještina za komunikaciju i saradnju. Naprimjer, od učenika i
zaposlenika se očekuje da su sposobni da efektivno slušaju svoje nadređene i
da rastumače dublja značenja unutar onoga što je rečeno te načina na koji je
to rečeno. Učinkovit komunikator ne bi trebao samo dobro slušati, nego i biti
sposoban da razgovara s različitim grupama o različitim temama – često i na
različitim jezicima.

Cilj ovog projekta je da kroz različite oblike edukacije i
vježbi unaprijedimo komunikacijske vještine mladih kako bi bili efikasniji u
vlastitom predstavljanju, a koje im u konačnici treba omogućiti i brže
zapošljavanje.

 

 

Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj

Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno
U toku  (%)
Nije započeto

1.

Organizacija
treninga «CV i motivaciono pismo»

Vanjski izvođač

30.09.

 

 

2.

Organizacija treninga
“Kako lakše do zaposlenja- prvi intervju za posao”

Vanjski izvođač

30.09.

 

 

Napomena: Popuniti aktivnosti navedene u projektu za
dostizanje cilja!

 

Budžet
projekta

Budžet projekta

Prognoza troškova (KM)

Stvarni troškovi (KM)

Organizacija
treninga «CV i motivaciono pismo»

500,00

 

Organizacija treninga
“Kako lakše do zaposlenja- prvi intervju za posao”

500,00

 

Total

1000,00

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608