Naziv:

Intervencija razvoja
tržišta u sektoru poslovnih usluga na području općine

Tešanj

Trajanje:

Od 28.04.2017.

Donator:

Projekat MarketMakers,
koji podržava Vlada Švicarske

Budžet:

23.000,00

Partneri:

Općina Tešanj

Opći cilj:

Da doprinese rješavanju
pitanja zapošljavanja mladih na održiv način, sa

naglaskom na tržišne prilike u privatnom
sektoru, i rješavanju prepreka koje sprječavaju širenje privatnog sektora
kroz sistemske inicijative.

Opis
projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Sistemska  promjena,  koja  se
 postiže
 implementacijom
 poslovnog
 slučaja

„Intervencija razvoja
tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Tešanj“, je
pozicioniranje sektora poslovnih usluga u fokus razvojnih strategija u Općini
Tešanj, jer se u njemu nalaze djelatnosti koje imaju mogućnost za daljnji
rast, unatoč krizi. Sektor poslovnih usluga ima snažan ekonomski učinak zbog
svoje veličine, ali i zbog bliskih veza s tradicionalnim sektorima, na koje
djeluje  prelijevanjem  ideja  i  kreativnosti,
 te
 osiguravanjem
 veće
 procesne

učinkovitosti.

Rezultati:

     
Pruženi posticaji za 5 firmi
u sektoru poslovnih usluga na području općine Tešanj

     
Zaposleno 7 novih osoba sa
evidencije Zavoda za zapošljavanja u sektoru poslovnih usluga

     
Oragnizovan stručni seminar i
stručna posjeta za učenike srednjih škola sa područja općine Tešanj

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl. pravnik

 

muamer@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608