Javna nabvaka “Usluge štampanja promotivnog višejezičnog kataloga za firme u okviru COBEAR projekta”

Obavještenje o nabavci usluge štampanja promotivnog višejezičnog kataloga za firme u okviru COBEAR projekta možete vidjetI   OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608