Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade

Plan
aktivnosti

2018-2022.godina

Naziv cilja:

2.4.2.2  Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade

Indikator i očekivani rezultat


Sufinansiranje 10 mladih osoba godišnje koji su prošli program
prekvalifikacije Više od 50% polaznika trajno zaposleno do kraja 2022. godine

Menadžer projekta:

Muamer Omahić

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start – datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj – datum

31.12.2018/19/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:  ý Prema
planu       
   Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale
mjere:            
 Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općinska služba za društvene djelatnosti, Srednje škole, Biro rada
Tešanj,

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis
projekta:

Postoji značajan interes poslovnog sektora za
novim zanimanjima, ali su više fokusirani te predlažu veći udjel, stručnih
predmeta u odnosu na opšte i praktične nastave u odnosu  na teoriju (unaprijediti uslove, povećati
kvalitet i fond sati) i poticanje učenika/zaposlenih na usvajanje koncepta i
vrijednosti cjeloživotnog učenja i učešće u programima neformalnog
obrazovanja odnosno za dodatnu obuku, osposobljavanje i usavršavanje uz
kontinuirano prilagođavanje sa ekonomskim promjenama, automatizacijom,
globalizacijom, trendovima na tržištu rada i modernim tehnologijama.

U
sklopu Mješovite srednje škole i STŠ od 2017. godine u skladu sa propisima
obrazovanja odraslih uspostavljeni su Ustanove za obrazovanje odraslih STŠ i
MSŠ za zanimanja u STŠ; medcinski tehničar, dok su u Ustanovi za obrazovanje
odraslih MSŠ realizuje za zanimanja ; poslovno pravni tehničar, zavarivač,
vozač motorni vozila, tehničar drumskog saobraćaja, prehrambeni tehničar. Navedeni
programi se realizuju kroz redovno formalno obrazovanje. Zanimanja koja su poslodavci tražili u
2016 i 2017. godini, na području općine Tešanj, prema podacima Biroa za
zapošljavanje su ;SSS- mašinski tehničar, poljoprivredni tehničar,
prehrambeni tehničar; KV- metalostrugari, zavarivači,
bravari, stolari, konfekcionari tekstila.

U sskladu sa
nevedenim potrebno je utvrditi deficitarna zanimanja i zanimanja za kojiam je
iskazana potreba u 2018. godini, kako bi se definisali uslovi i mjere podrške
sufinansiranja prekvalifikacije i dodatne obuke za mlade. Prema budžetu za
ovaj cilj, Strategijom u pvoj godini, odnosno za 2018. godinu nisu predviđena
sredstva ali je potrebno idetifikovati zanimanja koja su deficiatrana i za
kojim je iskazana potreba privrede u 2018. godini kako bi se naredene godine
mogao kreirati Javni poziv za sufinansiranje prekavlifikacije.

 

 

 

Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis
aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj

Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno
U toku  (%)
Nije započeto

1

Utvrditi deficitarna zanimnja na području općine Tešanj za 2018.
godinu

-Biro
Tešanj, Vlastiti kadrovi,

31.12.2018

 

 

2

Pripremiti Javni poziv za sufinansiranje programa obuka i
prekvalifikacije za mlade

Muamer
Omahić

31.12.2018

 

 

3.

Pripremiti promotivne materijele o važnosti cjeloživtonog učenja

Muamer
Omahić

31.12.2018

 

 

Napomena:
Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza
troškova (KM)

Stvarni
troškovi (KM)

Utvrditi
deficitarna zanimanja na području općine Tešanj za 2018. godinu

0,00

 

Kreiranje
prijedloga javnog poziva sufinansiranja prekvalifikacije u 2018. godini

0,00

 

Dizajn
i prijedlog promotivnih materijala o važnosti cjeloživotnog učenja

0,00

 

Total

0,00

 

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608