Promocija etičkog odnosa poslodavca i radnika

Naziv cilja:

1.3.1.3
Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika

 

Indikator i
očekivani rezultat

 

-Predložen etički kodeks
odnosa poslodavaca i radnika za firme na području općine Tešanj;

-Povećano
zadovoljstvo u odnosu poslodavac-radnik za 5% u prvoj godini primjene kodeksa

prof.dr.Ismar ALAGIĆ

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start – datum:

01.03.2018

Kraj – datum

01.03.2019.

Mjerenje
projekta:

Aktivnosti projekta:    Prema planu             Zastoj                                Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:               Zahtjeva odluku                    Zahtjeva
finansijsku podršku

Komunikacije
u projektu

Udruženje privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj, Pojedinačni
poslodavci, Savjet za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608