Sajam zapošljavanja mladih

Plan
aktivnosti

2018-2022. godina

Naziv cilja:

2.4.2.4 Sajam zapošljavanja mladih

Indikator i očekivani rezultat


Organizacija Sajma 1 godišnje

Broj
učesnika/posjetioca povećan za 10(%) u prosjeku godišnje u periodu2018-2022 u
odnosu na period 2013-2017.

Menadžer projekta:

Muamer Omahić

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start – datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj – datum

31.12.2018/19/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:  ý Prema
planu       
   Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale
mjere:            
 Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općinska služba za društvene djelatnosti, Biro rada Tešanj, Udruženje
privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, srednje škole Tešanj, Udruženja

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta:

Na području općine Tešanj prema
zvaničnim statističkim podacima na kraju 2017. godine registrovano je ukupno
2.318 privrednih subjekata. U ukupnom broju privrednih subjekata, pravna lica
čine 916 (40%), dijelovi pravnih lica 504 (21%) dok na području Općine ima
registrovanih 898 obrta (39%).

  N 
Najbrojnija zanimnja koja su poslodavci tražili u 2016 i 2017. godini,
na području općine Tešanj, prema podacima Biroa za zapošljavanje su:
VSS- inžinjer
mašinstva, inžinjer građevine, ekonomisti;SSS- mašinski tehničar,
poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar;
KV- metalostrugari, zavarivači, bravari,
stolari, konfekcionari tekstila. Uz navedeno posredstvom Biroa za
zapošljavenje poslodavci su imali potrebu za 1094 nova radnika. Sajam za
zapošljavanje je projekat koji će omogućiti da na naefikasniji način
doprinese stavaranju kvalitetnih veza između posjetilaca i kompanija
izlagača, a svakako da će ovaj događaj doprinijeti rješavanju problema
nezaposlenosti. Sajam je zamišljen kao događaj gdje će biti izlagači firme
koje imaju određenu potrebu za raznim profilma radne snage sa područja općine
Tešanj. Lokacija za održavanje Sjama je; JU SRC Tešanj. U sklopu Sajma
planirane su i slijedeći prateći događaji: Simualcija realnog intervjua-
zaniteresovani posjetioci moći će da se oprobaju sa nekim od predstavnika
kompanija, a nakon intervjua isti će dobiti feedback o greškama koje prave i
o savjetima za poboljšanje. Svi posjetioci će dobiti priliku da dobiju
profesinalno fotografisanje za svoj CV. U sklopu Sajma planirana je
organizacija jednosatna edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i
komunikacije (CV pismo, motivacije intervju, traženje posla i sl.) Također, na
istom Sajmu planirano je predstavljanje uspješnih priča, fokus bi se dao na
start up firme podržane kroz projekat Biznis ideje mladih s ciljem motivisanja
mladi za pokretanjem vlastitog biznisa. Planirano da da svaki nezaposleni
posjetilac dobije besplatnu ulaznu kartu koja će biti numerisana, kako bi na
kraju događaja organizovana nagradna igra. Nagradna igra bi se organizovala
na način da se izvlae karte sa brojevima, a nagrada bi se odnosila na
besplatni kurs engleskog jezika, i besplatne stručne obuke i dr.. Sredstva za
realizaciju navedenih besplatnih obuka bi se obezbjedila kroz dogovorena sponzorstva
Sjama.

Si

 

 

 

 

 

 


Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis
aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj
Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno


U toku  (%)
Nije započeto

1

Formiranje organizacionog odbora Sajma

-Biro
Tešanj, Vlastiti kadrovi, Udruženja

30.04.

 

 

2

Predstavljanje projekta potencijalnim podržavajućim
organizacijama i projektima (Prilika +, Giz, USAID, FZZZ) s ciljem osiguranja
dodatnih finansijskih sredstava za Sajam

Vlastiti
kadrovi

31.05.

 

 

3

Predstavljanje projekta potencijalnim sponzorima

Vlastiti
kadrovi, firme, institucije

30.06.

 

 

4

Nabavka za najam štandova

Muamer
Izvođači

30.06.

 

 

5

Marketnig promocija, izrada letaka, društvene mreže, plakata ,
dizajn loga

Vlastiti
kadrovi i vanjski izvođači

15.09.

 

 

6

Organizacija događaja

Vanjski
izvođač i vlastiti kadrovi

15.09.

 

 

7

Organizacja pratećih aktivnosti u sklopu Sjama

M.
Omahić,

15.09.

 

 

8.

Evaluacija projekta

Muamer
Omahić

31.12.

 

 

Napomena:
Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza
troškova (KM)

Stvarni
troškovi (KM)

Nabavaka
najma opreme i štandova za Sajam

2.000,00

 

Marketnig
promocija izrada lezka, banera, dizajn, plakati i dr.

1.000,00

 

Organizacija
ostalih proparnih aktivnosti Sajma

1.000,00

 

Total

4.000,00

 

 

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608