Prezentacija je rezultat studijskog usavršavanja u Japanu koju je prof.dr. Alagić prošao zajedno sa ostalim odabranim učesnicima iz država Zapadnog Balkana kroz program koji realizuje Japanska agencija za međunarodni razvoj.

Prof.dr Ismar Alagić, direktor
TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je prezentaciju pod nazivom
“Abeceda Japana-Mentoring zamalai srednja preduzećaa” u prostoru Opće
biblioteke u Tešnju. Prezentacija je rezultat studijskog usavršavanja u Japanu
koju je prof.dr. Alagić prošao zajedno sa ostalim odabranim učesnicima iz
država Zapadnog Balkana kroz program koji realizuje Japanska agencija za
međunarodni razvoj. Prezentaciji je prisustvovalo oko 20-tak predstavnika
privatnog, javnog i civilnog sektora. Fokus prezentacije je bio na ekonomskom
razvoju Japana, značaju sektora malih I srednjih preduzeća, politikama za
razvoj preduzetništva, kao i politikama za razvoj MSP-a  i radu
podržavajućih institucija za razvoj biznisa zasnovanih na znanju. Vehid
Rebihić, mladi inžinjer iz firme GMC je izjavio: ”ova prezentacija mi je
omogućila da bliže upoznam sve specifičnosti velike države kao što je to Japan,
ali i da proniknem u tajne njihovog ekonomskog čuda sa posebim fokusom na
korištenje modernih tehnologija i visokog nivoa upotrebe vještačke
inteligencije i japanske filozofije kvaliteta”. Gđa. Edina Artuković je
izjavila:”Ova tema je izložena na takav način da je bila jasna i zanimljiva
svim slušaocima, bez obzira iz koje sfere djelovanja dolaze. Uživala sam tokom
prezentacije i sretna sam jer sam dosta toga novog naučila”. Mustafa Trepčić,
ugledni poljoprivredni proizvođač je izjavio:”Prof.dr. Ismar Alagić i TRA
Agencija za razvoj općine Tešanj su sve nas ponovo obradovali jednom veoma
zanimljivom prezentacijom. Dugi niz godina sarađujem sa TRA Agencijom i
podržavam njen rad, tako da se rado odazovem svakom događaju u njihovoj
organizaciji. Na jedan veoma uspješan način nam je približena jedna velika i
daleka država i njen rad sa malim biznisima kroz elemente podrške koji se
pružaju putem sistemski uređenih institucionalnih mehanizama sa različitih nivoa
političko-administrativnog organizovanja”. Prezentator prof.dr. Ismar Alagić je
izjavio:” nakon povratka sa studijskog usavrašavanja na kojem sam predstavljao
TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i moju domovinu Bosnu i Hercegovinu kao
jedan od najspješnijih mentora za MSP u BiH, smatrao sam kao moju obavezu da
putem ovakve jedne prezentacije prenesem moja zapažanja I dojmove o tako
velikoj i uspješnoj državi mojim sugrađanima. Tešanj je uvijek bila sredina
koja uči i kontinuirano se razvija. Posebno je lijepo kadaa učite od najboljih,
a to su zasigurna iskustva I dobre prakse koje dolaze iz države kao što je to
Japan. Ovim putem bih se zahvalio Japanskoj agenciji za međunarodni razvoj koja
je mojim odabirom za učešće u studijskom usavršavanju u Japanu omogućila da dio
poslovnog duha iz dalekog Japana donesem u Tešanj I Bosnu I Hercegovini. TRA
Agencija za razvoj općine Tešanj već radi na novim projektima koji će
uključivati dio dobrih poslovnih praksi o kojima je bilo riječi tokom ove
prezentacije”.  Sve što je navedeno predstavlja svojevrsnu obavezu za TRA
Agenciju za razvoj općine Tešanj nastavi sa praksom da ovakve i slične događaje
poklanja svom gradu i prati najnovije tredove u izgradnji instrumenata podrške
za razvoj biznisa.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608