Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru pilot projekta Finansije, učenje, inovacije i patentiranje za kulturnu i kreativnu industriju (FLIP)

Predmetni poziv usmjeren je na sljedeće dvije oblasti: učenje i inovacije.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. avgust 2019. godine.

Opšti cilj ovog pilot projekta je da nastavi da definiše i testira politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija te da generiše međusektorske koristi i preklapanja u različitim oblastima i sektorima u kulturnoj i kreativnoj industriji.

Glavni cilj predmetnog poziva u okviru Faze 2 je da istraži aktivnosti koje nastoje da premoste jaz između kulturne baštine i tržišta rada, te da pruži podršku uspostavljanju veza između kreativnih industrija i kreativnih centara, kreatora prostora, društvenih centara i sl.

Podnosioci prijava moraju da budu:
– Neprofitne organizacije (javne ili privatne);
– Javna tijela;
– Međunarodne organizacije;
– Univerziteti;
– Obrazovne institucije;
– Istraživački centri;
– Subjekti koji stvaraju profit.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
– Radionice, seminari, studijske posjete, sastanci;
– Programi razmjene;
– Treninzi, razvoj vještina;
– Izrada internet stranice;
– Razmjena dobrih praksi, smjernica, preporuka, izvještaja, anketa.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1 050 000 miliona evra. Maksimalno trajanje projekta je 28 mjeseci, a aktivnosti treba da počnu da se sprovode početkom 2020. godine.

Sve dodatne informacije dostupne su na sljedećoj internet stranici 
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608