U terminu 15-20.09.2019. godine delegacija predstavnika javnog, privatnog i akademskog sektora pod dirigentskom palicom prof.dr. Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je brojne tehnološke parkove i inovacione centre u sljedeća četiri grada: Prag, Brno, Olomouc i Zlin.

TRA
Agencija za razvoj općine Tešanj realizuje projekat “Asistencija pri osnivanju
tehnološkog centra za inovacije“ podržan od strane Ministarstva industrije i
trgovine, Vlade Republike Češke. Navedeni projekat korespondira sa strateškim
ciljem Uspostava Tehnološkog centra u Tešnju iz Strategije razvoja općine
Tešanj 2018-2022/2027. godine. Tokom 2019. godine TRA Agencija će biti korisnik
tehničke pomoći u visini 1.069.820,00 CZK od čega je vrijednost granta
919.860,00 CZK koja će biti usmjerena na izradu situacione analize, uspostavu
digitalnih alata komuniciranja i promocije, povezivanje sa Tehnološkim
parkovima u Češkoj i posjete primjerima dobre prakse, te prenos češkog
“know-how” području podrške razvoju inovativnih biznisa kroz obuke koje će
češki eksperti održati u Tešnju.

Prema
riječima prof.dr.Ismar Alagić-a ovo je jedina aplikacija koja je odobrena za
aplikante iz Bosne i Hercegovine za 2019. godinu od strane Ministarstva
industrije i trgovine, Vlade Češke Republike kroz češki instrument podrške
“Asistencija za trgovinu”.

“To
nas čini ponosnim da je rad TRA Agencije za razvoj općine Tešanj prepoznat i
vrednovan od strane donatora iz nama prijateljske Češke Republike, posebno u
segmentu projekata koji potiču inovativne i biznise zasnovane na znanju”,
izjavio je Alagić.

Damir
Kasum
, direktor firme Geotest ističe da je ovaj projekat odraz kvalitetnog rada
TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i povjerenja koje su izgradili sa njenim
direktorom kroz raniju saradnju na brojnim projektima.

“To
vam je najbolja preporuka i ulaznica za nove projekte. Kroz ovaj projekat
želimo da najbolje prakse tehnološkog razvoja iz Češke Republike prenesemo
našim partnerima iz Tešnja”, poručio je on.

Podsjetimo,
u toku je izrada  Studije izvodljivosti
Tehnološkog centra Tešanj od strane sarajevske firma Enova. Realizacijom
projekta Tehnološki centar Tešanj, mala i srednja preduzeća te općine,
Zeničko-dobojskog kantona, pa i šire, postojeći i potencijalni poduzetnici imat
će kvalitetniju infrastrukturu i podršku za razvoj i unapređenje svojih
inovacijskih i istraživačkih potencijala.

U
terminu 15-20.09.2019. godine delegacija predstavnika javnog, privatnog i
akademskog sektora pod dirigentskom palicom prof.dr. Ismar Alagić-a, direktora
TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je brojne tehnološke parkove i
inovacione centre u sljedeća četiri grada: Prag, Brno, Olomouc i Zlin.
Delegacija u kojoj su bili direktor TRA Agencije, premijer Vlade Ze-Do kantona,
dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, predsjednik Obrtničke komore Ze-Do kantona,
direktor proizvodnje iz AS group, predstavnica Ambasade Češke u BiH i dopisnik
lista Oslobođenje nakon putovanja preko Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Češke
stigli su na prvu stanicu u Brno. Nekada industrijski centar metaloprerađivačke
industrije oličen u naoružanju „zborojevka“ i traktorima „Zetros“ doživio je
transfrmaciju i postao centar inovativnih i IT baziranih djelatnosti, a time i
dom IBM-a, Red  Hats-a i drugih svjetski
poznatih kompanija. U Brnu je bosanska delegacija posjetila firmu Geostest,
Češki tehnološki park, AdMaS centar i Južnomoravski inovacioni centar. Tom
prilikom članovi delegacije imali su priliku da vide institucionalno uređen
sistem podrške za biznise „početnike“ zasnovane na korištenju modernih
tehnologija i IT platforme. Put nas je dalje vodio u grad Zlin koji je dom
Tomaša Bate. Tamošnji univezitet nosi ime „češkog oca“ obuće, a goste je primio
prof.dr Petr Saha sa saradnicima i u ugodnom razgovoru došli su do velikog
broja područja interesantnih za buduću saradnju. Kompatibilnost podrške razvoju
proizvoda automobilske, obućarske, prehrambene industrije i prerade plastike su
zajednička područja koja su prepoznata područja saradnje sa TRA Agencijom za
razvoj općine Tešanj. Poseban dojam je ostavio Centar za transfer tehnologija
čije predstavnike očekujemo da u narednom periodu posjete Tešanj i daju
preporuke za uvođenje instrumenata podrške koji vode ka povećanju
konkurentnosti i inovativnosti lokalne privrede. U starom českom gradu
Olomoucu, delegacija je posjetila Naučno-tehnološki park koji djeluje u sastavu
Univerziteta Palackog i pruža podršku novim, ali i zrelim biznisima zasnovanim
na korištenju modernih tehnologija. Delegacija se potom zaputila u Češku
prijestolnicu Prag gdje su posjećeni Tehnološki centar Akademija nauke Češke
Republike, Ministarstvo industrije i trgovine Vlade Češke i sjedište Češke
razvojne agencije osnovane od strane Ministarstva vanjskih poslova. Prilikom
posjete Češkoj razvojnoj agenciji predstavljeni su projekti koji se realizuju u
BiH, uz ocjenu uspješne saradnje sa dosada realiziranim projektima u Tešnju
gdje je partner bila TRA Agencija za razvoj općine Tešanj.

 

Neki
od članova delegacije su izjavili sljedeće:

Prof.dr.
Ismar Alagić, direktor TRA Agencije: Moram se zahvaliti našim partnerima iz
Češke Republike, jer ovo je treći projekat koji uz njihovu podršku realizuje
TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u zadnje četiri godine. Projekat Uspostave
tehnološkog centra nalazi se u Strategiji razvoja općine Tešanj 2018-2022/27.,
a podrška institucija iz Republike Češke je korisna u sagledavanju potreba i
daljih koraka na izgradnji instrumenata institucionalne podrške za unapređenje
konkuretnost, inovativnosti i povećanje stepena digitalizacije i
dekarbonazicije tehnoloških procesa na našim prostorima. Mi želimo da
sarađujemo sa najboljima i da učimo od najboljih. A najbolji su partneri iz
Češke Republike čiju posjetu Tešnju očekujemo u narednih 60 dana. Tom prilikom
trebalo bi da se održi obuka za predstavnike insttucija uključenih u projekat Tehnološkog
centra.

Mirza
Ganić, Premijer Vlade ZDK
: TRA Agencija na čelu a direktorom prof.dr.Alagić-em
organizovala je studijsku misiju koja nam je omogućila da izbliza vidimo
usješne instrumente podrške razvoju preduzetništva koji su omogućili da se stara
nekonkurentna privreda transformiše u djelatnosti sa višom dodanom vrijednošću.
Razvojna agencija iz Tešnja je pionir na našim prostorima u uvođenju dobrih
svjetskih praksi, što je primjer koji treba da slijede i drugi. Na tom putu
kolege iz Tešnja imaju podršku Vlade Ze-Do kantona“.

Prof.dr.
Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta u Zenici
: Kolege iz Tešnja su na
zreo način prepoznali prednosti „triple helix“ modela i u realizaciji projekta
Tehnološkog centra uključili predstavnike privatnog, javnog i akademskog
sektora.

Emir
Hamzagić, direktor proizvodnje AS group
: Naša firma posjeduje odličnu saradnju
sa TRA Agencijom i podržavamo njihove aktivnosti na stvaranju pretpostavki za
unapređenje razvoja naših proizvoda kroz projekte kao što je uspostava
Tehnološkog centra. Imamo dobra iskustva sa projektom COBEAR koji je
implementirala TRA Agencija u ranijem periodu.

Petr
Saha, prorektor Univerziteta Tomaš Bata u Zlinu
: Posjeta delegacije iz Tešnja
pokazala je koliko sličnosti ima između naše sredine sa Tešnjom. Stavljamo se
na raspolaganje da kolegama iz Tešnja pomognemo sa našim iskustvoma u
formiranju našeg Centra ta transfer tehnologija.

Pavel
Frelih, direktor Češke razvojne agencije
: Uvijek nam je drago ugostiti partnere
iz TRA Agencije iz Tešnj sa kojima veoma uspješno sarađujemo već par godina.
Njihov projekat Tehnološkog centra je nešto što je usmjereno ka ekonomskom
razvoju i razgovarat ćemo u narednom periodu oko dalje saradnje.

Martin
Pospišil, Direktor odjela za vanjske ekonomske politike u Ministarstvu
industrije i trgovine Češke
: Živimo u vremenu povećanje digitalizacije i
koncepta industrija 4.0. Raduje nas da partneri iz Tešnja planiraju da rade na
povećanju konkurentnosti njihove ekonomije. U posjednjih par godina nivo
ekonomske razmjene Češke sa privredom iz Tešnja je značajno povećan, a to je
dobar razlog da naše projekte usmjerimo u takve lokalne zajednice.

Lubomir
Klimek, direktor Geotesta:
Mi imamo firmu u BiH od 2009. godine koja je do sada
implementirala 56 projekata. Smtramo da projekat Tehnološkog centra u Tešnju
ima veliki potencijal uz obezbijeđenu kvalitetnu tehničku podršku iz Češke.

Jindrich
Weiss, Rukovodilac sektora usluga, Južnomoravijski inovacioni centar
: Naš
centar je uključen kao konsultant u projekte uspostave Tehnoloških centara u
drugim državama, kao što je Slovačka. Projekat iz Tešnja je veoma zanimljiv i
stavljamo se na raspolaganje da budemo dio delegacije koja će posjetiti Tešanj
i dati preporuke za dalje aktivnosti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608