Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmom Imtec d.o.o. Sarajevo organizuje obilježavanje Evropske sedmice robotike u Tešnju

Danas je u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj održan sastanak sa predstavnikom firme Imtec d.o.o. Sarajevo, Jasminom Popajom. Na veoma konstruktivnom sastanku dogovoreno je održavanje dvodnevnog događaja u općini Tešanj povodom obilježavanja Evropske sedmice robotike koja se obilježava od 14.11.2019.godine do 16.11.2019.godine. Događaji koji će okupljati direktore, nastavnike i učenike osnovnih škola sa područja općine Tešanj će sadržavati edukativni i praktični dio obuke za učenike i nastavnike, a održavat će se 15. i 16.11.2019.godine u prostorijama Opće biblioteke u Tešnju. U okviru ovog događaja govorit će se o STEM obrazovanju, iskustvima uvođenja STEM obrazovanja u regiji, te kako škole mogu doći do potrebnih sredstava za implementaciju ovog koncepta u svom nastavnom planu i programu. Drugi dan će biti posvećen radionicama u okviru kojih će se učenici moći upoznati sa M:boot robotima i načinima njihovog sastavljanja i programiranja. Dalje aktivnosti i poziv za učešće osnovnim školama biti će upućen u narednom periodu od strane Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ova aktivnost je dio aktivnosti na projektu Promocija tehničke kulture definisanim Strategijom razvoja općine Tešanj za period 2018/2027.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608