Održan webinar/konferencija “CYBER SIGURNOST U POSLOVANJU MSP”

u organizaciji firme Imtec, te razvojnih agencija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i RAŽ Žepče organizovan je webinar pod nazivom “CYBER SIGURNOST U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA” uz učešće više od 50 učesnika koji su dolazili iz reda MSP-a u BiH i inostranstva. Održane su četiri prezentacije koje su obradile područja: digitalizacije poslovanja; prijetnjes kojima se suočavaju MSPu digitalnom poslovanju; zaštitahardverskog dijela u IT sistemu firme, zaštita softverskog dijela u IT sistemu firme. Predavači su bili: Selmir Vrabac, Fernala Sejmen Banjac, Edin Muharemović i Jasmin Popaja. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA Agencije:”učešće na webinaru je uzelo dvadesetak učesnika iz Tešnja koji predstavljaju neke od najznačajnih kompanija u BiH. Njihovo interesovanje je bilo velika, a iz pitanja koja su postavili vidljiva je aktuelnost tematike koju je obradio ovakav vid edukacije. Naši predavači su ukazali na sve aspekte ranjivosti informacionog sistema, ako se ne primjene prevetivne mjere zaštite u segmentu hardvera, softvera i informacione mreže. Nastavit ćemo sa sličnom praksom u budućem vremenu na način da organizujemo slične edukacije u kraćim formatima i više specijalistički usmjerenim na konkretna područja intervencija”.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608