Uskoro dostupna nova web plaforma za nezaposlena lica i privredne subjekte

Danas je u
prostorijama TRA d.o.o -održan sastanak sa kreatorima nove web platforme „Tešanj
connected“. Naime učenici Gimnazije Musa Ćazim Ćatić Tešanj; Harun Bajrić i
Anes Hadžiedhemović i učenik Mješovite srednje škole Tešanj; Mustafa Turalić
razvili su novu web platformu pod nazivom „Tešanj connected“. Namjena navedene platforme
je povezivanja nezaposlenih lica za privrednicima. Platforma će imati tehničke
mogućnosti, koje će na jednom mjestu nezaposlenim licima omogućiti pregled
iskazane potrebe za radnom snagom, a s druge strane poslodavci će imati jasan
uvid u bazu nezaposlenih lica sa prikazanim; vještinama, kompetencijama,
kvalifikacijama i ostalim značajnim podacima. U skladu s tim, danas je dogovorena
saradnja između TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i pomenutih učenika o
uslovima i načinu korištenja navedene platfome, koja će uskoro biti dostupna
svim nezaposlenim licima i privrednim subjektima na području općine Tešanj ali
i regije. Pomenuta aktivnosti će se realizovati u sklopu projekta „Strategije
razvoja Općine Tešanj 2018-2022“, umjesto „Sajma zapošljavanja mladih“, koji se
ove godine iz objektivnih razloga nije održao. Nadamo se da će pomenuta web
plaftorma doprinijeti boljoj povezanosti nezaposlenih lica i privrednih subjekata,
nezaposlenim licima omogućiti  pronalazak
zaposlenja, a privrednicima naše općine lakši i efikasniji pronalazak potrebne
radne snage
, istakli su na kraju; Direktor TRA d.o.o, g-din Ismar Alagić i
menadžer projekta, g-din Muamer Omahić.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608