Prof. Dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnikom posjetio je firmu COX4gdje se sastao sa g.Marin Jozić-em, direktorom firme COX4 i suosnivačem Tehnološkog parka Linnovate u Livnu.

Prof. Dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnikom posjetio je firmu COX4gdje se sastao sa g.Marin Jozić-em, direktorom firme COX4 i suosnivačem Tehnološkog parka Linnovate u Livnu. Tema razgovora je bila razmjena informacija između organizacija koje se baze artikulisanjem ekonomskog razvoja i iznalaženja mehanizama podrške povećanju konkurentnosti domaćih firmi čije poslovanje je zasnovano na znanju. Razgovarano je o projektima koje će obje organizacije realizovati u narednom periodu i sagledana mogućnost ostvarivanja sinergijskog efekta i razmjene najboljih  praksi između navedene dvije organizacije. Prof. dr Alagić je ukazao na aktivnosti TRA Agencije koje potiču primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti poslovanja domaćih firmi. G.Jozić je odao priznanje radu TRA Agencije i rekao da smatra da održani sastanak bio koristan jer su identifikovana područja u kojima jedna strana može dosta toga  da nauči od druge strane i da je to garancija buduće saradnje. Obje strane su održani sastanak ocijenile uspjesnim i usaglasili područja potencijalne saradnje za naredni period.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608