Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj primio je g. Dinka Mujkić-a predsjednika Drvnog klastera BiH i predsjednika organizacionog odbora poslovne konferencije „Open-business forum-BH No.1“ koja će se održati tokom septembra 2020. godine. Tom prilikom razmijenjene su informacije o područjima potencijalne saradnje i dogovoreno učešće na konferenciji direktora TRA Agencije gdje bi se predstavili rezultati u radu TRA Agencije i novi projekti na kojima radi Agencija. U narednom periodu TRA Agencija očekuje da kroz svoje aktivnosti uključi više od 100 domaćih firmi kao korisnika različitih usluga podrške za podizanje njihove konkurentnosti, povećanje nivoa inovativnosti i većeg stepena digitalizacije u poslovnim procesima firmi. Značajan angažman bit će usmjeren na programe specijalizovanog osposobljavanja radne snage i poslovnog povezivanja firmi sa tržištima koja posjeduju najveći potencijal za poslovnom saradnjom.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608