Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network –
EEN) 
je projekat Evropske unije koji je namjenjen malim i srednjim
preduzećima (MSP) kao podrška i servis u internacionalizaciji njihovog
poslovanja. Evropsku preduzetničku mrežu čini preko 600 partnerskih
organizacija i institucija, uključujući komore, agencije za razvoj MSP,
institute, tehnološke centre, istraživačke centre, univerzitete i sl.EEN upravlja najvećom bazom ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope – oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija i grupa koje imaju profil u bazi.

Mreža je aktivna u preko 60 zemalja svijeta, uključujući sve zemlje EU 28, i to kroz više od stotinu  konzorcija, te povezuje preko 4.000 eksperata iz oblasti preduzetništva  i transfera tehnologije s ciljem promocije  konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i evropskoj razini.

Evropska preduzetnička mreža se finansira iz programa COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs). COSME je program Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i uopšte za razvoj preduzetništva.

EEN mreža nudi četiri vrste standarizovanih usluga:

  • Internacionalizacija poslovanja
  • Poslovno savjetovanje i podrška
  • Podrška inovacijama i transfer tehnologije
  • Istraživanje i razvoj

Za više informacija o Enterprise Europe Network posjetite www.ec.europa.eu

Aktuelne poslovne ponude inostranih kompanija za saradnju sa domaćim kompanijama možete pogledati na: https://een.ba/bs/ponude/poslovne-ponude 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608