Predstavnici TRA Agencije, direktor Ismar Alagić te uposlenici Maid Suljaković i Dženita Hopić, danas su održali sastanak sa predstavnicima firme GMC doo Usora. Ispred GMC doo Usora sastanku su prisustvovali direktor gosp. Adnan Bajraktarević i gđa. Vesna Jovanović iz odjela HR. 
Tema ovog sastanka su bili projekti koje će Agencija za razvoj općine Tešanj implementirti u partnerstvu sa firmom GMC doo u naredom periodu. Na sastanku je dogovorena dinamika implementacije projekta, te delegirane obaveze svakom od partnera.
Direktor TRA Agencije, prof. dr. Ismar Alagić je izjavio da ovakvi projekti su primjeri dobre prakse javno-privatnog partnerstva, a da TRA Agencija kao organizacija čiji je primarni cilj pružanje podrške lokalnom ekonomskom razvoju, nastoji da kroz svoje projekte uključi što veći broj privrednih subjekata kako sa područja općine Tešanj tako i šire regije.
Direktor firme GMC doo, Adnan Bajraktarević je izrazio svoje zadovoljstvo i spremnost firme GMC doo da stavi na raspolaganje svoje resurse za aktivnosti koje će se implementirati u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608