Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije je primio g. Edisa
Hadžimušovića, vlasnika firme BAPAS Consulting-a sa ciljem kreiranja
zajedničkih aktivnosti na pripremi specijalizovanih programa usmjerenih prema
sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti.
Razgovarano je o uspostavi specijalizovanog programa koji bi usključivao
mentorsko-saradnički odnos predavača i firme korisnika usluge. Potpuno
inovativni model „konkurentnog menadžmenta“ trebao bi pomoći firmama u fazi
restrukturiranja njihovog poslovanja u uslovima kriza i unapređenom procesu
sukcesije porodičnih kompanija pomažući im u prenosu vlasništva na nove
generacije menadžera. Posebna pažnja je usmjerena na okupljanje „tima
eksperata“ koji bi pokrivali sva područja potrebna za uspješno provođenje
procesa restrukturiranja kompanija i povećanja njihove konkurentnosti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608