Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u okviru redovnih aktivnosti posjeta firmama na području općine Tešanj posjetio je firmu Pobjeda dd Tešanj i održao sastanak sa predstavnicima uprave. Navedena posjeta je realizovana sa ciljem razmjene informacija o tekućim poslovnim aktivnostima i sagledavanja razvojnih smjernica za naredni period. U razgovoru sa rukovodstvom firme sagledani su izazovi sa kojima se suočava firma kada je u pitanju obezbjeđivanje raspoložive i osposobljene radne snage, kao i saradnja u lancima vrijednosti na tržištu BiH i šire. Dogovorena je redovna razmjena informacija za naredni period sa ciljem definisanja područja zajedničke saradnje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608