Na sastanku sa g.Adnanom Halilovićem, direktorom firme Prevent FAD i g. Aldin Ramić, tehničkim direktorom razgovarano je poslovnim planovima firme za naredni period.

Prof. dr Ismar Alagić zajedno sa saradnikom g.Maid Suljakovićem posjetio je firmu Prevent FAD. Na sastanku sa g.Adnanom Halilovićem, direktorom firme Prevent FAD i g. Aldin Ramić, tehničkim direktorom razgovarano je poslovnim planovima firme za naredni period. Firma se nalazi u fazi restrukturiranja i tom prilikom je razgovarano o uključenosti u projekte koje TRA Agencija realizuje u saradnji sa firmama iz metaloprerađivačkog sektora. Dogovoreno je da se zaposleni iz firme Prevent FAD uključe u programe obuke radne snage koje bi povećale njihovu konkurentnost i pomognle u lakšem tehnološkom osvajanju novih proizvoda i procesa.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608