Prof. dr. Ismar Alagić je uzeo učešeće u panel diskusiji “Situacija na tržištu rada i potrebe za novim oblicima obrazovanja”.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj , prof.dr. Ismar Alagić učestvovao je na Međunarodnoj drvno-tehnološkoj konferenciji koja se održala 7. oktobra u Visokom. 
Prof. dr. Ismar Alagić je uzeo učešeće u panel diskusiji “Situacija na tržištu rada i potrebe za novim oblicima obrazovanja”. 
Pored navedenog panela, na konferenciji su obrađene i teme:
– Uticaj korona krize na šumarstvo i primarnu preradu i komentari na Izmjene i dopune Zakona o uslovima i
  načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta
– Brendiranje i promocija drveta kao materijala i veća upotreba u građevinarstvu
– Uticaj korona krize na izvoz i ulaganja u drvnoj industriji
– Digitalizacija u industriji prerade drveta
Konferencija je središnje mjesto okupljanja predstavnika vodećih proizvođača drvne industrije i šumarstva, kao i relevantnih institucija i ministarstava, jedinica lokalne samouprave i medija, a sve s ciljem kako bi razmotrili zajedničke izazove, izgradili održiva partnerstva i unaprijedili stanje u sektoru.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608