U četvrtak, 01.10.2020. godine predstavnici Agencije su održali sastanak sa predstavnikom firme Usora Preis doo. Ova izuzetno upješna firma koja sjedište ima na susjednoj općini, ali se uveliko naslanja i sarađuje sa privrednim subjektima sa područja općine Tešanj, iskazala je interes za učešće u određenim programima obuke koje će Agencija provoditi u narednom periodu.

Posjeta je iskorištena i za bolje upoznavanje sa proizvodnim programom firme, kao i sa kapacitetima u proizvodnji s kojim raspolaže.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608