Dogovorena je razmjena informacija o budućim aktivnostima TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koje su predmet interesovanja firme Imaco Systemtechnik.

Predstavnici TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetili su firmu Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora. Goste je primila gđa. Karolina Perić, direktorica firme sa saradnicima. Tokom radno-konsultativnog sastanka razmijenjene su informacije o dvjema organizacijama i sagledane mogucnosti saradnje u narednom periodu. Dogovorena je razmjena informacija o budućim aktivnostima TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koje su predmet interesovanja firme Imaco Systemtechnik. 

Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije je izjavio:”Koristim priliku da direktorici Perić čestitam na ostvarenim poslovnim rezultatima i dosadašnjoj saradnji sa TRA Agencijom. Predstavnici firme Imaco Systemtechnik su tokom ranijeg perioda uzimali učešće u programima obuke radne snage koje je organizovala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Predstavili smo nove projekte TRA Agencije sa fokusom na aktivnosti obuke radne snage, poslovnog povezivanja i promocije konkurentnosti, inovativnosti i digitalizacije. Naša buduća saradnja ići će u smjeru realizacije potreba i interesa obje organizacije”.

Direktorca Perić je izjavila:”U ranijem periodu smo se odazivali na inicijative TRA Agencije i u skladu sa našim potrebama donijet ćemo odluku o našem učešću u budućim projektima. Pružamo podršku TRA Agenciji u realizaciji projekata koji su usmjereni ka podršci razvoja metaloprerađivačkog sektora”.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608