Obuku pohađa 9 polaznika iz firmi Ogrić-metaling doo, Hemtech doo, Pobjeda dd i nezaposlena lica.

U Centru poslovne izvrsnosti Agencije za razvoj općine Tešanj, u petak, 03.12. 2020. godine je počela obuka za rad u programu SolidWorks koja se realizuje u okviru projekta «LABOUR LAB»,  za čiju implementaciju je zadužena Agencije za razvoj općine Tešanj. 

SolidWorks pokriva kompletan proces dizajna – od konstrukcije i validacije do tehničke komunikacije i upravljanja podacima.Prednost SolidWorks-a je prije svega jednostavnost korištenja i za razliku od sličnih CAD alata, vrlo je intuitivan i zahvalan za korištenje. 

Polaznici obuke iskazuju veliki nivo zainteresovanosti i zadovoljstva predmetnom obukom. Predavač je mr.Adi Pandži, a prema riječima prof.dr.Ismara Alagića polaznici obuke će u  trajanju od 60 sati ovladati osnovnim znanjima i vještinama u radu sa SolidWorksom, a imat će priliku stečeno znanje i testirati korištenjem 3D printera i 3D skenera. Obuku pohađa 9 polaznika iz firmi Ogrić-metaling doo, Hemtech doo,  Pobjeda dd i nezaposlena lica.

Ova aktivnost je dio projekta „Labour LAB“ koji  je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID. Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. 

USAID WHAM program pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608