Dana 10.12.2020. godine TRA Agencija je organizovala i uspjesno provela obuku na temu “Kontroling” za Menadzere proizvodnje!

U cetvrtak, 10.12.2020. godine u Centru intelektualnih
vjestina, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj organizovala je obuku za
Menadžere proizvodnje na temu “Kontroling” za 12 polaznika. 

 

Kontroling je stručna
pomoć menadžmentu. On pomaže poduzećima u podizanju produktivnosti, efikasnost
i efektivnost poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje
se događaju unutar i izvan kompanije. Kontroling je fokusiran na ulaganja i koristi
od njih, pa tako mora jasno detektirati koji dijelovi poduzeća ili organizacije
zarađuju novac, a koji ga troše bez željenih efekata.
Uloga kontrolinga je povezivanje menadžmenta, organizacije, računovodstva,
financija uz pomoć informatičke potpore u zaokruženu cjelinu kako bi se dobila
velika slika poslovanja poduzeća.

Također, uloga
kontrolinga je povezivanje strateškog i operativnog, izrada sustava planiranja
i izvještavanja i fokusiranje na budućnost. Kontroling je skrbnik podataka,
čuvar poslovnog rezultata i sparing partner menadžmenta.

 

Ova aktivnost je dio projekta „Labour LAB“
koji  je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID.
Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz
pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge
poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i
srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta
poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima
savremenog poslovanja.

USAID WHAM program pruža bespovratnu
finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim
preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije
i informaciono-komunikacionog sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608