U sklopu projekta FAB-LAB, TRA Agencija kao vodeći partner izvršila je isporuku opreme za programe obuke za zavarivace u firmu GMC d.o.o. Usora.

 

Projekat „FAB-LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama“
(FAB-LAB)“ zajednički implementiraju „TRA“ d.o.o – Agencija za razvoj općine
Tešanj, GMC doo Usora i Junior Eko Termik doo Tešanj (u daljem tekstu:
implementatori projekta FAB-LAB). Ukupna vrijednost projekta je 601.248,86 KM
od čega je  Europska Unija obezbijedila 451 059,30 . 

Dana 23.12.2020. godine, izvršena je isporuka opreme u vidu podrške održavanja procesa obuke za zavarivače. Primopredaja, te instalacija opreme i pokretanje garancije izvršena je od strane uposlenika TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Muamera Omahića, te predstavnika GMC d.o.o. Eldara Matoruge, dipl.ing. maš koji je ujedno i predavač na navedenim obukama. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih
sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja
ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO
i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija
sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura.
EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne
samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više
informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba.

Više informacija možete dobiti :

Agencija
za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o.

Tel: 032
650 608 ili 062 993 055; Email:
tra@tra.ba   

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608