Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu tržišta za ovakvim vrstama obuka, te kroz svoj Centar poslovne izvrsnosti koji je opremljen odgovarajućim licencama za rad u programima SolidWorks i SolidCAM i savremenim tehnologijama (3D printer, 3D skener), tešanjskim firmama stavlja na raspolaganje svoje resurse za dizajniranje, izradu prototipova i reinžinjering.

U utorak, 02.02.2021.godine, u Centru poslovne izvrsnosti u okviru TRA Agencije je počeo novi ciklus  obuka za rad u programu SolidCAM za 7 zaposlenih i nezaposlenih osoba. 

U pitanju je najpopularniji softver za programiranje CNC mašina i izradu mašinske simulacije. SolidCAM softver omogućava kreiranje putanja alata za sve tipove CNC mašina za obradu rezanjem, od potpuno jednostavnih dvoosnih CNC glodalica i strugova pa do najkomplikovanijih petoosnih CNC glodalica i višenamjenskih kombinovanih mašina sa mogućnošću istovremenog glodanja i struganja. 

Većina uspješnih proizvodnih firmi danas koriste integrirane CAD/CAM sistemeu cilju bržeg izlaza na tržište sa svojim proizvodima i smanjenja troškova. Prije nekoliko godina prijelaz na integrirani CAD/CAM sistem bio je izvan dohvata većine firmi u Bosni i Hercegovini. Sa SolidCAM-om kroz jedinstvenu integraciju u jedan prozor sa SolidWorksom, bilo koja firma može početi koristiti prednosti kombinacije SolidWorks i SolidCAM rješenja.

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu kompanija za ovakvim vrstama obuka, te kroz svoj Centar poslovne izvrsnosti koji je opremljen odgovarajućim licencama za rad u programima SolidWorks i SolidCAM i savremenim tehnologijama (3D printer, 3D skener), tešanjskim firmama stavlja na raspolaganje svoje resurse za dizajniranje, izradu prototipova i reinženjering.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608