Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji je podržan u okviru programa EU4Business.

Dana
17.12.2020. godine, realizovana je isporuka aparata za zavarivanje za potrebe
ralizacije programa obuka za zavarivače, koje će zajednički organizovati firma
GMC d.o.o iz Usore i Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o u sklopu
projekta FAB LAB. Nakon provedene procedure javne nabavke, firma AX Soling
d.o.o iz Gruda je kao najpovoljniji ponuđač izvršila isporuku pomenute opreme, te
prezentaciju i jednodnevnu obuku za predstavnike naručioca. Cilj nabavke
pomenutih aparata je osiguranje minimalnih tehničkih uslova za provođenje
budućih programa obuka za zavarivače.

Ova
aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji 
je podržan u okviru programa EU4Business.

EU4Business
potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i
poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat
vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018.
do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i
Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa
Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja
u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite:
www.eu4business.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608