Cilj je sticanje vještina i kompetencija nezaposlenih i zaposlenih lica, kako bi isti odgovorili postavljenim zahtjevima metaloprerađivačkih firmi i time postali konkuretniji na tržištu rada.

U ponedeljak,
01.02.2021.godine u prostorijama firme GMC d.o.o Usora započela je obuka
zavarivača za ukupno sedam osoba (nezaposlenih i onih s radnim odnosom). Planirano
je da se obuka zavarivača realizuje u okviru 176 nastavnih časova, kroz  tri modula; teoretski dio, praktični dio na
simulatoru i praktični dio na aparatima za zavarivanje.Za svaki od pomenuti
modula, održat će se završni ispit , uz obavezu polaganje.

Cilj je sticanje
vještina i kompetencija nezaposlenih i zaposlenih lica, kako bi isti odgovorili
postavljenim zahtjevima metaloprerađivačkih firmi i time postali konkuretniji
na tržištu rada.

Ova
aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru programa
EU4Business. 

EU4Business
potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i
poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat
vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018.
do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i
Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa
Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja
u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite: 
www.eu4business.ba  

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608