Izrada situacione analize i akcionih planova za 30 firmi iz metaloprerađivačkog sektora i oblasti mašinogradnje

Angažovani izvođač firma BI Consulting je
isporučio na adresu TRA Agencije za razvoj općine Tešanj izrađen dokument
Situacione analize i akcione planove za 30 firmi iz metaloprerađivačkog sektora
i oblasti mašinogradnje. Predmetno istraživanje je provedeno u periodu
15.12.2020-15.03.2021. godine uz posjete 35 firmi i izražene detaljne prodajne
ponude firmi i procjenu njihove konkurentnosti uz korištenje metodologije
Porterovog dijamana i metode Pet sila. Predmetno istraživanje je provedeno kroz
projekat FAB LAB koji podržava GIZ uz podršku Europske unije, a implementira
TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić,
direktora TRA Agencije:>”Urađeni dokument je dobra osnova za dalje
aktivnosti usmjerene ka jačanju konkurentnosti, inovativnosti i stepena
digitalizacije u metaloprerađivačkim firmama iz regije Tešnja. Ojačan je
izvozni potencijal firmi koje su u zadnjih 9 mjeseci trajanja projekta
zaposlile više od 200 novih radnika koji su bili uključeni u razne postupke
obuke koje je TRA Agencija realizovala kroz projekat FAB-LAB Privreda zasnovana
na inovacijama”. Za firme za najvećim potencijalom za rast i razvoj bit će
pružena podrška kroz program „small-wins” koji bu trebao otpočeti u drugoj
polovini maja 2021. godine

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je
podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno
orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem
jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode
GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura.
EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje
podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite:
www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608